Нашата цел

Како снабдувач со електрична енергија ги исполнуваме дневните потреби за електрична енергија на нашите корисници. Преку нашите сигурни и висококвалитетни услуги постигнуваме одржлив придонес кон безбедноста и квалитетот на нивната работа.
 
Статусот на стабилен и долгорочен партнер кај корисниците го постигнуваме со поставување на највисоки стандарди за квалитет за нашите продукти и услуги по конкурентни и фер цени. Со обезбедување на исклучително знаење и високо ниво на ефикасност, секогаш се стремиме да ги достигнеме нивните очекувања на најоптимален начин.

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски бр.11, Скопје
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]