Контакт

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул. Лазар Личеноски бр. 11
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија

Сервисна линија 24/7: 0890 12345
Телефон: 02 3205 500

Е-пошта: [email protected]

 

* Задолжителни полиња

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски бр.11, Скопје
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]