Deklaratë qëllimi

Si një furnizues i energjisë elektrike, ne i përmbushim nevojat e përditshme të energjisë elektrike të klientëve tanë. Përmes shërbimeve tona të besueshme dhe të cilësisë  së lartë kemi bërë një kontribut për sigurinë dhe cilesinë e biznesit të tyre.

Kemi arritur statusin tonë për të qenë partner i qëndrueshëm dhe afatgjatë për klientët tanë duke vendosur standarde të larta të cilësisë për produktet dhe shërbimet tona, me çmime të drejta dhe konkuruese. Duke ofruar dituritë tona dhe nivel të lartë të efikasitetit ne gjithmonë përpiqemi të përmbushim pritjet e tyre në menyrë sa më optimale.

Efikasitet energjetik ne biznes

EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL Skopje
Rr. Lazar Lichenoski nr.11, Shkup
Fax postal 694 Shkup 1000, Maqedoni
Telefon: +389 (0)2 3205 500
[email protected]