Нашите Менаџери за клучни корисници

За детална стручна поддршка Ве молиме контактирајте ги нашата менаџери за клучни корисници повеќе

Како да станете наш корисник

За стекнување на право за учество на либерализиран пазар дефинирани се 2 критериуми. повеќе

Големи бизнис корисници

Ако сте корисник што ги исполнува критериумите за учество на пазарот на електрична енергија, Ве м... повеќе

Референтна листа

Компании кои ни ја дадоа својата доверба повеќе

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски бр.11, Скопје
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]