Како да станете наш корисник

Следниве чекори се потребни за да станете наш корисник:
  1. Ако сте корисник со голема потрошувачка на електрична енергија, Консултирајте се со Вашиот Менаџер за клучни корисници  и побарајте понуда
  2. Ако сте корисник со мала потрошувачка на електрична енергија, ве молиме погледнете ја страницата Деловни корисници, каде што можете да ги најдете сите потребни информации заедно со препорака за најсоодветниот производ за вашите потрошувачки навики. Следно, ве молиме побарајте договор за снабдување со електрична енергија тука.
  3. Потпишете и испратете ни го договорот, заедно со Полномошно и Изјава за промена на снабдувач, не подоцна од 3 недели пред почетокот на снабдувањето со електрична енергија на отворен пазар. Ве молиме погледнете тука за подетални инструкции за исполнување на потребната документација

Енергетска ефикасност во бизнисот

ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски бр.11, Скопје
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]