Klient të mëdhej biznesi

Në qoftë se jeni të interesuar për furnizim me energji elektrike në treg të hapur, lehtë mund të bëheni konsumator i yni në vetëm disa hapa:
  1. Kërkoni ofertë dhe kontratë këtu. Ne do t’ua ofrojmë opcionet më të përshtatshme në përputhje me veçoritë e biznesit tuaj. 
  2. Nënshkruani kontratën së bashku me dokumentet Autorizim dhe Deklaratë për ndryshim të furnizuesit     
Na dërgoni dokumentet nëpërmjet postës elektronike jo më vonë se 15 ditë pune para fillimit të furnizimit me energji elektrike në treg të hapur.

Efikasitet energjetik ne biznes

EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL Skopje
Rr. Lazar Lichenoski nr.11, Shkup
Fax postal 694 Shkup 1000, Maqedoni
Telefon: +389 (0)2 3205 500
[email protected]