Квиз

Откријте го најдобриот пакет за електрична енергија за вас

1. Мојот бизнис работи главно за време на:


2. Поголемиот дел од опремата што ја користи мојата компанија троши електрична енергија за време на:3. Во која сезона вашиот бизнис троши најмногу електрична енергија?


4. Изберете го видот на деловниот објект:ЕВН Македонија Електроснабдување ДООЕЛ Скопје
Ул.Лазар Личеноски бр.11, Скопје
П. ФАХ 694, Скопје 1000, Македонија
Телефон: +389 (0)2 3205 500
[email protected]