Kontakt

EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL Skopje 
Rr. Lazar Lichenoski nr.11
Fax 694, Shkup 1000, Maqedoni

Linja e shërbimit 24/7: 0890 12345
Telefon: 02 3205 500

E-mail:  [email protected]

 

* Fushat e detyrueshme

Efikasitet energjetik ne biznes

EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL Skopje
Rr. Lazar Lichenoski nr.11, Shkup
Fax postal 694 Shkup 1000, Maqedoni
Telefon: +389 (0)2 3205 500
[email protected]