Informacion rreth furnizimit me energji elektrike

EVN Maqedoni Elektrofurnizim garanton cilësinë e shërbimeve të saj tregtare për klientët me shpërndarjen në kohë të faturave, me përgjigjen e kërkesave dhe ankesave nga klientët e vetë, reagimin në kohë për të mbrojtur konsumatorët në rast të ndërprerjes së furnizimit me energji elektrike nga ana e operatorit përkatës, informimin e klientëve në kohë për kushtet lidhur me cilësinë dhe vazhdimësinë e furnizimit me energji elektrike, etj..
               
Për ndërprerjet e planifikuara, ju lutem shikoni listën e publikuar në faqen e internetit të operatorit të sistemit të shpërndarjes:
 
Ndërprerjet e planifikuara
 

Efikasitet energjetik ne biznes

EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL Skopje
Rr. Lazar Lichenoski nr.11, Shkup
Fax postal 694 Shkup 1000, Maqedoni
Telefon: +389 (0)2 3205 500
[email protected]