EVN Zhurnal

Gazeta për partnerët dhe bashkëpunëtorët - Qershor 2017 (shkarko)
Gazeta për partnerët dhe bashkëpunëtorët - Nëntor 2017 (shkarko
Gazeta për partnerët dhe bashkëpunëtorët - Prill 2018 (shkarko)
Gazeta për partnerët dhe bashkëpunëtorët - Tetor 2018 (shkarko)
Gazeta për partnerët dhe bashkëpunëtorët - Nëntor 2019 (shkarko)
Gazeta për partnerët dhe bashkëpunëtorët - Prill 2021 (shkarko)

Efikasitet energjetik ne biznes

EVN Makedonija Elektrosnabduvanje DOOEL Skopje
Rr. Lazar Lichenoski nr.11, Shkup
Fax postal 694 Shkup 1000, Maqedoni
Telefon: +389 (0)2 3205 500
[email protected]